Giới thiệu về các bộ phận trong Phòng Giáo dục - đào tạo Quỳnh Phụ

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Về phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

 

      I. Vài nét về phòng Giáo dục- Đào tạo Quỳnh Phụ :

   Tên đơn vị : Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quỳnh Phụ.

   Địa điểm trụ sở : Thị trấn Quỳnh Côi- huyện Quỳnh Phụ- Thái Bình

   Điện thoại: 0363911353

   Gmail: phonggddtquynhphu@Gmail.com

   Website: www.pgdqp.edu.vn

   Quá trình thành lập: Cùng với việc thành lập huyện Quỳnh Phụ, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quỳnh Phụ được thành lập từ năm 1969 trên cơ sở sáp nhập phòng GD&ĐT 2 huyện Quỳnh Côi và Phụ Dực.

   Cơ cấu tổ chức : Cơ quan phòng có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Giáo dục huyện, Công đoàn, các bộ phận: Giáo dục Mầm non; GD Tiểu học; GD THCS; GDTX; TCCB, kế hoạch- tài chính, thanh tra và Thi đua- tổng hợp. Có 11 cán bộ công chức, gồm 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 8 chuyên viên. 100% cán bộ công chức có trình độ Đại học, trong đó đồng chí trưởng phòng có trình độ thạc sỹ. Tổng số đơn vị trực thuộc là 120 gồm : 39 trường Mầm non; 40 trường Tiểu học; 38 trường THCS ; 2 TTGDTX, 1 TT HNDN.

   Chức năng, nhiệm vụ :

   - Giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo

   - Quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ theo quy định và hướng dẫn của cấp trên về giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, GDTX trên địa bàn huyện với quy mô 38 xã thị trấn, 120 trường học và cơ sở giáo dục, gần 3000 CBGV, NV và trên 42000 học sinh.

      II. Thành tích cơ bản đã đạt được :

   Hoàn thành phổ cập mẫu giáo, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, phổ cập THPT cho thanh niên và cán bộ,

   Các trung tâm HTCĐ hoạt động nền nếp, thường xuyên. Mở rộng dạy nghề cho các đối tượng.

   Tổ chức dạy 2 buổi/ ngày, 10 buổi/ tuần ở tất cả các trường tiểu học, 2/3 trường THCS, dạy tin học từ lớp 3-9, ngoại ngữ từ lớp 1-9, tổ chức bán trú ở tất cả trường mầm non với 85% số trẻ.

   Toàn huyện có 55 trường chuẩn quốc gia trong đó có 3 trường tiểu học chuẩn mức 2 đạt 46,5% số trường, 95% giáo viên mầm non, 100% giáo viên phổ thông đạt chuẩn, 46% trên chuẩn , có 3 thạc sỹ .

   Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, vững chắc, thực chất với phương pháp kiểm định đánh giá chất lương thường xuyên, hiệu quả . Phong trào khuyến học mạnh mẽ, sâu rộng. Tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học, tỷ lệ vào đại học cao, luôn có học sinh xuất sắc trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế và thủ khoa các trường . Có 2/3 trường THPT công lập nằm trong top 200.

   Là đơn vị có phong trào TDTT mạnh, liên tục dẫn đầu các kỳ HKPĐ cấp tỉnh, đóng góp nhiều VĐV hàng đầu cho các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ mạnh.

   Phong trào thi đua và hoạt động XHHGD mạnh, 1 đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới, 7 nhà giáo ưu tú, 35% số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện trở lên.

      III. Phòng giáo dục - đào tạo đã được khen thưởng :

   Thư khen của Bác Hồ về huyện đầu tiên của cả nước hoàn thành xóa mù chữ năm 1948.

   Huân chương lao động hạng Ba - Quyết định số 1066 ngày 13/11/1996

   Cờ thi đua dẫn đầu tỉnh về công tác quản lý giáo dục 10 năm đổi mới.

   2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , 3 bằng khen của các Bộ, ngành TW, 3 bằng khen của UBND tỉnh, 2 cở dẫn đầu phong trào giáo dục tỉnh Thái Bình...

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO